לייעוץ מקצועי חייגו: 054-6785525
דירת מגורים בפשיטת רגל

דירת מגורים בפשיטת רגל

עופר פרץ עוד

אוקטובר 2010, בית המשפט העליון, בהלכת כובשי, הופך את ההלכה הנוהגת בכל הקשור להגנה על דירת מגורים בפשיטת רגל וקובע כי כאשר בעל תפקיד (כונס או נאמן) יוזם הליך פירוק שיתוף כפוי בין בני זוג מימוש  בית המגורים יתאפשר רק בכפוף להגנה  לפי סעיף 33 לחוק הגנת הדייר המאפשר לחייב להמשיך להתגורר בדירת המגורים כדייר מוגן תחת הבעלים החדשים. התוצאה שווי הנכס כתפוס יורד ב60% כך שהעסקה אינה כדאית.

עד לפסה”ד ביהמ”ש אפשרו לבעל התפקיד להיכנס בנעליו של החייב ולעשות שימוש בזכותו לפרק שיתוף בדירת מגורים עם בן/בת הזוג, בדרך זו בעלי התפקיד ביקשו וקיבלו אישור למימוש דירות החייבים בכינוס נכסים או בפשיטת רגל. 

פסה”ד דן בזכות של בעל התפקיד להיכנס בנעלי החייב וקבע כי פירוק שיתוף בין בני זוג נועד כאשר הדבר נעשה אך ורק מיוזמתם ומרצונם של בני הזוג ולא כאשר מדובר בפירוק שיתוף כפוי של בית המגורים.

כלומר יש פה בהחלט בשורה חשובה ומרחיקת לכת עבור החייבים בכל הקשור להגנה על דירת מגורים בפשיטת רגל.

הלכת פרמינגר מסייגת את ההגנה שבהלכת כובשי וקובעת כי ההגנה על דירת מגורים בפשיטת רגל תחול אך ורק על אלו שדירתם בבעלות רשומה בטאבו או בחכירה לדורות רשומה בטאבו, כלומר חייב שדירתו רשומה במנהל בלבד או שיש לו הסכם בלבד לא ייהנה מההגנה.

כאשר החייב אינו עונה לקריטריונים של ההגנה לפי סעיף 33 עדיין יהיה זכאי במקרה של מימוש דירתו להעמדת סידור חלוף לו ולמשפחתו. בדר”כ הכוונה בפיצויים עבור שכר דירה, גובה הפיצויים יקבעו לפני נסיבות העניין, הקריטריונים שבימ”ש לוקח בחשבון: שווי הנכס, גובה החוב, התמורה נטו מהמימוש, נסיבות ההסתבכות, המצב האישי והבריאותי של החייב, הרכב המשפחה וסיכוייה להשתקם וכיו”ב. ראה פס”ד מהעת האחרונה הדן בתנאים למתן דיור חלוף לפושט רגל. רעא 8043/13

יחד עם זאת ביהמ”ש לא ימהר לאשר את מימוש דירת המגורים אלא אם שוכנע כי יש תועלת כלכלית משמעותית במימוש דירת המגורים ביחס לפגיעה הקשה בחייב ומשפחתו. בהמ”ש לא יאשר מימוש כאשר בגילום כל ההפחתות הצפויות ממכירת הנכס עשוי להיוותר סכום נמוך. ההפחתות שיש לקחת בחשבון: משכנתה, מיסים, חלקו של בן הזוג, סידור חלוף, שכ”ט והוצאות בעל התפקיד.

אף כאשר אין הגנה מפני מימוש דירת המגורים והסכום שעשוי להתקבל כתוצאה מהמימוש הינו משמעותי עדיין במרבית המקרים ביהמ”ש יאפשר לחייב לגייס כסף ולפדות את הנכס באותו סכום שעשוי להתקבל מהמימוש.

אם בני הזוג יחליטו להתגרש ולפרק את השיתוף בדירת המגורים כאשר אחד מהם בפשיטת רגל או בכינוס נכסים פעולה משפטית זו תבטל את הדיירות המוגנת של בן הזוג שאינו חייב ותאפשר לנאמן לנצל את פירוק השיתוף בין בני הזוג ולקבל את חלקו של החייב בדירת המגורים.

על כן, יש להיזהר מעצות  לגירושין פיקטיביים לצורך הברחת נכסים או לצורך יצירת חוב מזונות פיקטיבי שנהנה מדין קדימה ועוקף את שאר החובות האחרים, בפשיטת רגל המניפולציות הללו מסוכנות ופועלות הפוך כנגד החייב, כלומר נוכחנו כי דווקא הנישואים הם שיוצרים את ההגנה על דירת מגורים בפשיטת רגל.

תארו לעצמכם זוג המתגרש פיקטיבית לפני פשיטת הרגל והדירה עוברת לבעלות בת הזוג שאינה חייבת, מדובר במתנה (הענקה) בטלה כלפי הנאמן וניתן בקלות לחייב את בת הזוג בשווי מחצית הבית. כלומר עצם הפעולה הפיקטיבית  גרמה למימוש הנכס ולביטול ההגנה על הנכס שהייתה הקיימת לזוג לפני הגירושין הפיקטיביים.

חוב משכנתא הינו חוב מובטח בבטוחה שאינה חלק ממסת הנכסים בפשיטת רגל ולכן עיכוב ההליכים בפשיטת רגל אינו חל על תיק מימוש משכנתא בהוצל”פ, אלא קיימת חובת פיקוח מוגבלת בלבד (הלכת גרבש).

בהסכמי המשכנתא קיים סעיף קבוע  המאפשר לבנק הממשכן לפתוח בהליכי מימוש כאשר הלווה בפשיטת רגל, כל עוד המשכנתא משולמת כסדרה אין לבנק כמובן אינטרס לממשאת הנכס, להיפך. לכן יש להזהר מאוד לא ליצור פיגורים בתשלומי המשכנתא.

תיקי מימוש נכסים מאוד ריווחיים לכונסי הנכסים לכן כאשר נפתח תיק מימוש בהוצל”פ עוה”ד “מתקשים” לעיתים להתעלם משיקולי רווחיות ושכר טרחה, ולכן מסוכן להיקלע למצב זה.

צרו קשר
054-6785525
דרך בר יהודה 43, חיפה
רח' גיבורי ישראל 24 נתניה
טופס התקשרות
  • שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות